Tennis les

2x per jaar kan er worden ingeschreven om tennisles te volgen. De periodes waarin les wordt gegeven zijn;

 • Zomerperiode  – ± 1 april tot 1 oktober
 • Winterperiode – 1 oktober tot 1 april
Elke periode omvat 17 lessen, welke alleen of met meedere tegelijk gevolgd kunnen worden. De tarieven zoals deze voor dit jaar gelden vind je hieonder.
Heb je interesse of wil je meer weten dan kan je met de navolgende personen contact opnemen;

Jeugd/Aspiranten :
Mariette Franken – 076 -596 12 93 of 06 3138 6277
Nicolle Hop – 06 2876 5949

Senioren :
Kees Daamen 
Koningin Julianastraat 15
4891 AB Rijsbergen 
Tel.: 076 – 596 31 02 of 06 3755 7958 mail: keesdaamen @ gmail.com 

Trainer :
Willem Lieshout 
Tel.: 06 5100 9766 mail: willemlieshout @ casema.nl

Je kunt ook direct inschrijven voor de lessen d.m.v. dit inschrijfformulier   

Inschrijving voor de zomerlessen is niet meer mogelijk, je kunt je al wel inschrijven voor de winter periode.

Les tarieven 2018

Algemene Voorwaarden: 

 • De trainingen worden gegeven door onze trainer Willem Lieshout.
 • De jeugd heeft voorrang op de senioren.
 • Trainingen worden zo ingedeeld dat er meerdere blokken op elkaar aansluiten.
 • De trainingsgroepen worden ingedeeld door de trainer, waarbij gekeken wordt naar beschikbaarheid, leeftijd en speelsterkte.
 • De trainingen vinden plaats op de buitenbanen van RTC Rijsbergen. Voor de jongste jeugd wordt in de winter een gedeelte van de trainingen in de sporthal gegeven.
 • De cursist moet lid zijn van de Rijsbergse tennis club vòòr men in kan schrijven voor de training.
 • Tijdens de schoolvakantie worden geen trainingen ingepland.
 • Bij verhindering van de trainer zal hij je hiervan vooraf telefonisch op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien je zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heb je geen recht om deze les ingehaald te krijgen.
 • Mochten er bij de jeugd lessen uitvallen door slecht weer, dan gelden de volgende regels: 1e les wordt ingehaald, 2e = theorieles, 3e = kwijt. Daarna herhaalt zich dit.
 • Mochten er bij senioren lessen uitvallen door slecht weer, dan gelden de volgende regels: 1e les wordt ingehaald, 2e les is kwijt. Daarna herhaalt zich dit.
 • Bij afwezigheid van de trainer worden de lessen op een ander moment ingehaald. Wel heeft de trainer het recht, indien er meer als 2 verhinderingen opgegeven zijn, de 1e twee verhinderingen als bindend te houden en de overige verhinderingen als niet opgegeven te beschouwen.
 • Bij het indelen van de groepen wordt wel gekeken naar de voorkeur van de cursist, echter dit is geen doorslaggevende factor. Het kan dus zijn dat je niet in een groep zit waar je voorkeur naar uit gaat.
 • Je krijgt een vaste lestijd doorgegeven, uiterlijk de laatste week voor de start van de training. Hier kan na de start van de cursus niets meer aan veranderd worden. Alleen door niveauverschil binnen een trainingsgroep kan de trainer hierop een uitzondering maken.
 • Het volgen van de training is voor eigen risico. RTC en de trainer zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • De trainer probeert altijd homogeniteit in een groep te vinden, dit om een beter product te kunnen waarborgen.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Indien de deelnemer na ondertekening van het inschrijfformulier om welke reden dan ook (blessure, studie, verhuizing, motivatie etc.) alsnog geheel of gedeeltelijk niet kan of mag deelnemen aan de training of deze voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats en blijft het volledige lesgeld nog steeds verschuldigd.
 • Het lesgeld wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze trainer: Willem Lieshout.

Leden zonder automatische incasso moeten het verschuldigde trainingsgeld vóór de vijfde trainingsles voldoen op Rabobankrek. 1453.33.442 t.n.v. RTC. Indien er geen betaling is ontvangen zal de training worden gestaakt totdat het trainingsgeld voldaan is.

 

Duur /
17-lessen

Senioren

Jeugd

Prive les50 minuten€ 700,-  € 600,-  
Prive les25 minuten€ 350,-€ 300,-
2 personen50 minuten€ 350,- € 300,-
2 personen25 minuten€ 175,-€ 150,-
3 personen50 minuten€ 233,-€ 200,-
3 personen40 minuten€ 175,€ 150,-
4 personen50 minuten€ 175,€ 150,-
5 personen50 minuten € 120,-
6 personen50 minuten € 100,-