2018

Tarieven RTC

Incasso, contributie, lesgeld,....

Incasso contributie, lesgeld, jeugdkamp, competitiegelden, enz. Bij aanmelding voor een betaalde activiteit zal de penningmeester zorgen voor de incasso van de daarvoor geldende kosten. We hebben de ervaring dat de incasso niet altijd 100% goed verloopt. Wij doen ons best om foute of niet gelukte incasso’s zo veel mogelijk te beperken, temeer omdat dit altijd onnodig voor extra werk zorgt. In die gevallen dat het toch niet lukt, zal de penningmeester een verzoek doen om het bedrag zelf over te maken. We vertrouwen in dergelijke gevallen op een vlotte mede- c.q. samenwerking.

Info

Penningmeester Charles Wouters
T: 076-596 3000
rtc.penningmeester @ gmail.com

Senioren > 18 jaar€ 110,- / 12 maanden
Jeugd < 18 jaar€  62,- / 12 maanden
Uitwonende studenten€  62,- / 12 maanden
Aspiranten < 12 jaar€   41,- / 12 maanden
Rustend lid €   20,- / 12 maanden
Summerchalange€   30,- /  1 juli – 1 sept
Nieuw KNLTB Tennispas (na verlies)€   10,-
Boete bij niet vervullen bardiensten ( per dienst)€   35,-
Entree geld nieuwe leden€   10,-
Bijdrage competitie Senioren€   19,-
Bijdrage competitie Jeugd€   17,50

Training / Tennislessen

 

Duur /
17-lessen

Senioren

Jeugd

4 personen50 minuten€ 185,-€ 157,-
2 personen30 minuten€ 185,€ 157,-
1 persoon30 minuten€ 370,- 

Bij meer of minder personen worden de lestijden 10 min langer of korter voor dezelfde prijs.